> Köteteink >Társadalomtudomány, szociológia, oktatás- és  ifjúságügy

Szerző: Bodó Barna [szerk. ] (2024):
Foltok a kisebbségi magyar jövőképen - Temesvári és temesközi magyar óvodai körkép

Formátum: A5
152 oldal
ISBN 978-615-6060-75-4 [print]
ISBN 978-615-6060-76-1 [online, pdf]

Könyv letöltése / Download

Kojanitz László [szerk.] (2023):
Korszerű történelemoktatás - Új utak és megoldások

Formátum: B5
274 oldal
ISBN 978-615-6060-73-0 [print]
ISBN 978-615-6060-74-7 [online pdf]

Könyv letöltése / Download

Monostori Judit - Harcsa István [szerk.] (2023):
Családszerkezet, együttélési formák

Formátum: B5
287 oldal
ISBN 978-615-6060-69-3 [print]
ISBN 978-615-6060-70-9 [online pdf]

Könyv letöltése / Download

Rácz Attila (2023):
Terepen - Tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgykörébol

Formátum: B5
229 oldal
ISBN 978-615-6060-65-5 [print]
ISBN 978-615-6060-66-2 [online pdf]

Könyv letöltése / Download

Moravecz Marianna (2022):
Diákok sportja - hallgatók egészségtokéje?

Formátum: B5
274 oldal
ISBN 978-615-6060-62-4 [print]
ISBN 978-615-6060-63-1 [online pdf]

Könyv letöltése / Download

K. Farkas Claudia (2021):
Gyermeki kultúra és életmód "A Tanító" lapjain (1970 - 1975)

Formátum: A5
118 oldal
ISBN 978-615-6060-51-8 [print]
ISBN 978-615-6060-52-5 [online PDF]

Könyv letöltése / Download

Kojanitz László (2021):
A történelmi gondolkodás fejlesztése.

Formátum: B5
274 oldal
ISSN 2786-1260 (Modern történelemoktatás)
ISBN 978-615-6060-41-9 (print)
ISBN 978-615-6060-42-6 (online PDF)

Könyv letöltése / Download

Kovács Klára (2021):
Soportoló campus - eredményes hallgató

Formátum: B5
230  oldal
ISBN 978-615-6060-36-5 [print]
ISBN 978-615-6060-37-2 [online, pdf]

Könyv letöltése / Download

Dominek Dalma Lilla (2021):
Élményalapú környezeti nevelés a természettudományi múzeumokban

Formátum: B5
152  ldal
ISBN 978-615-6060-45-7 [print]
ISBN 978-615-6060-46-4 [online PDF]

Könyv letöltése / Download

Tardos Katalin - Paksi Veronika - Fábri György [szerk.] (2021):
Tudományos karrierek a 21. század elején

Formátum: B5
319 oldal
ISBN 978-615-6060-45-7 [print]
ISBN 978-615-6060-46-4 [online PDF]

Könyv letöltése / Download

Cora Zoltán - Kiss Mária Rita - Olasz Lajos (2020) [szerk.]:
Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. Szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989)

Formátum: B5
714 oldal
ISBN 978-615-6060-26-6ö
ISBN 978-615-6060-28-0 [print]
ISBN 978-615-6060-30-3 [online pdf] 

Könyv letöltése / Download

Cora Zoltán - Kiss Mária Rita - Olasz Lajos (2020):
Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. Tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989)

Formátum: B5
240 oldal
ISBN 978-615-6060-26-6ö
ISBN 978-615-6060-27-3 [print]
ISBN 978-615-6060-29-7 [online PDF] 

Könyv letöltése / Download

Gabriela Gabrhelová - Daniel Lajcin - Silvia Barnová - Slávka Krásna (2020):
Dual System of Education and Training as a Pathway to the Labour Market

Formátum: A5
212 oldal
ISBN 978-615-6060-32-7 [print]
ISBN 978-615-6060-33-4 [online pdf] 

Könyv letöltése / Download

Dominek Dalma Lilla (2020):
FLOW, avagy játékos kommunikáció a múzeumokban.

Formátum: B5
128 oldal
ISBN 978-615-6060-18-1 [print]
ISBN 978-615-6060-19-8 [online pdf]

Könyv letöltése

Szécsi Gábor - Mák Kornél (2019):
Történet és történelem. A narrativista történelemfilozófia alapjai

Formátum: A5
126 oldal
ISBN 978-615-6060-06-8 

Könyv letöltése

Jancsák Csaba (2019):
Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből

Formátum: A5
208 oldal
ISBN 978-615-6060-00-6 [print]
ISBN 978-615-6060-01-3 [online PDF]

Könyv letöltése

Szabó Andrea & Susánszky Pál & Oross Dániel (2019) [szerk.]:
Mások vagy ugyanolyanok? A hallgatók politikai aktivitása, politikai orientációja Magyarországon

Formátum: B5
304 oldal

ISBN 978-615-6060-09-9 [print]
ISBN 978-615-6060-10-5 [online PDF]

Könyv letöltése

Fintor Gábor (2019):
Implementáció és tanulói attitüdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban

Formátum: B5
220 oldal
ISBN 978-615-5372-94-0 (print)
ISBN 978-615-5372-95-7 (online PDF)

Könyv letöltése

Széll Krisztián (2018):
Iskolai légkör és eredményesség

Formátum: B5
227 oldal
ISBN 978-615-5372-88-9 (print)
ISBN 978-615-5372-89-6 (online PDF)

Könyv letöltése

Fekete Mariann (2018):
eIDŐ, AVAGY A SZABADIDŐ BEHÁLÓZÁSA

Formátum: B5
176 oldal
ISBN 978-615-5372-92-6 [print]
ISBN 978-615-5372-93-3 [online PDF]

Könyv letöltése

Andrea Puskas (2017):
Assessing Young Learners In The English Language Classroom

Formátum: A5
139 oldal
ISBN 978-615-5372-82-7 (print)
ISBN 978-615-5372-83-4 (online PDF)

Könyv letöltése

Nagy Gábor Dániel (2017):
Fejezetek a vallás és társadalmi tőke kapcsolatrendszeréről

Formátum: B5
169 oldal
ISBN 978-615-5372-80-3 (print)
ISBN 978-615-5372-81-0 (pdf)

Könyv letöltése

Rébay Magdolna [szerk.] (2017):
„… szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban…”
Arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX–XX. században

Formátum: B5
218 oldal
ISBN 978-615-5372-74-2 (print)
ISBN 978-615-5372-77-3 (online pdf)

Könyv letöltése

Gazsó Ferenc (2017):
Pályakép a szociológia sodrásában

Formátum: B5 (Keménytáblás)
488 oldal
ISBN 978-615-5372-84-1 (print)
ISBN 978-615-5372-85-8 (on-line)

A kötet egyrészt az oral history formáját öltő beszélgetések alapján, másrészt a hosszú kutatói tevékenység egészét tematikusan is reprezentáló tanulmányok közreadásával átfogó képet kíván adni Gazsó Ferenc tudományos és közéleti tevékenységéről.

Tardos Katalin (2017):
Életkor és esélyegyenlőség. - Az életkori sokszínűség alakulása a vállalati HR stratégiák tükrében.

Formátum: B5
162 oldal
ISBN: 978-963-12-7568-1 [print]
ISBN: 978-615-00-0544-7 [online PDF]

Tardos Katalin az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola főiskolai tanára és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének tudományos kutatója. Kutatási témái közé tartozik a foglalkozási diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés folyamata, az esélyegyenlőség és sokszínűség menedzsment vállalati gyakorlatai, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a humán erőforrás menedzsment új tendenciái, valamint a munkaerő-piaci integráció/dezintegráció problematikája. A kötet első része a munkahelyi esélyegyenlőség és sokszínűség általános trendjeit mutatja be. A kötet második részét teljes egészében az életkori sokszínűségnek és az életkor-kezelési vállalati HR stratégiáknak szenteltük. A harmadik rész a munkaerő életkori megoszlásának vállalati típusait alkotja meg, és megvizsgálja, hogy az életkori összetétel típusaihoz kapcsolódóan miképpen alakul a fiatalok és idősebbek vállalati befogadása és kirekesztése, illetve az életkor- és sokszínűség-barát HR politika átlagos színvonala. A kötet negyedik fejezete kvalitatív megközelítést követ, és hat vállalati esettanulmány segítségével elemzi, vajon milyen tényezőkre vezethető vissza, hogy a munkáltatók miképpen alakítják a munkaerő életkori összetételét a szervezetükben, és ezáltal a fiatal és idősebb generáció munkaerő-piaci integrációját és dezintegrációját.

Könyv letöltése

Kovách Imre [szerk.] (2017) :
Társadalmi integráció - Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban.

Formátum: B5 (Keménytáblás)
378 oldal
ISBN: 978-963-418-010-4

A kötet - mely a Kovách Imre vezetésével az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folyó Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mai magyar társadalomban című nagy szabású négy éves kutatási projekten alapszik - új szempontból tekint a társadalmi egyenlőtlenségekre. A kutatás eredményeként létrejött egy új egyenlőtlenség modell, amely sokkal több szempontot figyelembe vesz a korábbi, munkajellegre alapozott rétegződés modellekkel szemben, például a kapcsolatokat, a szubjektív kirekesztettséget, a civil részvételt, a munkaintenzitást, az intézményi bizalmat vagy a normaszegés elfogadását. Az új modell alkalmas az egyenlőtlenségek árnyaltabb kifejezésére, a dezintegráltság pontosabb mérésére, a középrétegek jellegzetességeinek a pontosabb leírására. A kötet elemzéseinek legfontosabb eredményei a modell ismertetésén túl a társadalom politikai integrációjának az elemzése, ami eddig teljesen elhanyagolt terület volt; a jóléti és projektalapú redisztribúció úttörőnek számító részletes leírása, a társadalmi tőke, a területiség és integráció összefüggéseinek leírása, a rétegződés, a normák, a fogyasztás és integráció összefüggéseinek az elemzése, illetve a kapcsolatok integratív szerepének az elemzése. A vizsgálat egésze alapvetően új utakat nyit a jelenkori magyar társadalom tagolódásának és az egyenlőtlenségeket alakító folyamatoknak a megismeréséhez. A politikai viselkedést és értékorientációt nem lehet megérteni az egyének réteghelyzetéből, strukturális pozíciójából kiindulva. Nem a társadalom szerkezete és állapota határozza meg a politikát, hanem sokkal inkább a politika integrálja a társadalmat. Kovách Imre, a projekt vezetője és a kötet szerkesztője az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos tanácsadója, az MTA doktora, az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mai magyar társadalomban kutatási projekt vezetője. Kutatási területe a vidék- és településszociológia, társadalmi rétegződés és integráció.

Kötet tartalomjegyzéke

Sajtóismertetés a könyvrol

 

Eleonora Mendelová - Livia Fenyvesiová (2017) :
Child in the Family and School Environment

Formátum: A5
174 oldal
ISBN 978-615-5372-72-8 (print)

The personality of an individual develops under the influence of various determinants, of which the family and school environment is dominant. Although the family has to primary influence on creating a child´s personality, the school as an educational institution links up its work and supplements it appropriately.
The present publication draws attention to the influence of the family and school in a process of socializing the child. It analyzes particularities of the socialization process in the educational environment of the family and the school as well as the factors determining this process such us Education, family structure, emotional relationships, socio-cultural and economic conditions of the family, interactions and relationships in school, teacher's teaching style, personality and professional elements of the teacher's personality, his / her relationship to pupils, and so on. The authors highlight the shared responsibility of the family and school for socializing and educating the personality of the child.

Könyv letöltése

Buda András (2017) :
IKT és oktatás

Formátum: B5
205 oldal
ISBN 978-615-5372-68-1 (print)

Pár tucat év csak néhány pillanat az emberiség történelmében, ennyi ideje használhatjuk a számítógépet és az internetet magánemberként. Néhány másodperc pedig egy ember életének parányi töredéke, de ennyi idő alatt is több száz digitális eszközt adnak el a világon, az internetre több ezer új fotót, videót töltenek fel a világháló felhasználói, több százezer keresést indítanak, és e-mailek millióit küldik el. Bár néhányan eleinte megpróbáltak ellenállni, ilyen adatok mellett ma már fel sem merülhet, hogy a digitális technológia ne legyen hatással az oktatásra. Az viszont már korántsem egyértelmű, hogy ez a hatás milyen mértékű, hogy mi és hogyan változik meg a tanítási-tanulási folyamatban az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) köszönhetően. A bonyolult kérdéskör számtalan irányból vizsgálható. A gazdasági szempontoktól kezdve az egészségügyi következményekig, az oktatáspolitikai dokumentumokban rögzített követelményektől a szülői elvárások számbavételéig jó néhány nézőpont elképzelhető. Jelen kötet tanulmányai elsősorban a tanárok szemszögéből tekintenek a kérdéskörre, a XXI. század pedagógusainak megváltozott helyzetét vizsgálják. Azt elemzik, hogyan változott a közoktatási intézményekben dolgozók attitűdje az új technológia használatával kapcsolatban, milyen okok, tényezők bújnak meg a használat vagy az elutasítás mögött. Vajon szervesen beépültek a különböző digitális eszközök, szoftverek az oktatási folyamatba vagy csak békésen meghúzódnak a hagyományos módszerek és a tábla-kréta páros árnyékban?

Könyv letöltése

Takács Tamara (2017):
Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségbe

Formátum: B5
187 oldal
ISBN 978-615-5372-70-4 (print)

A kötet tárgya az ifjúság-, a közösség- és a kisebbségszociológia határvonalain helyezkedik el. A kisebbségi létben született anyanyelvű felsőoktatásban – akár a szülőföldön, akár az anyaországban – tanuló ifjúsági korosztályok élethelyzetével foglalkozik. Számba veszi az idegen nemzetek közé rekedt kisebbségi közösségek sajátosságait, az összefogásban rejlő túlélési – identitásmegőrző stratégiákat. Kulcsüzenetében felhívja a figyelmet arra, hogy az anyanyelvű felsőoktatás elengedhetetlen szerepet tölt be a kisebbségi értelmiség utánpótlásában és szülőföldön maradásában, ezért nélkülözhetetlen a kisebbségi tagok érdekérvényesítésének és fennmaradásának szempontjából. A kutatási alapprobléma a kisebbségi sorshoz szorosan kapcsolódó döntéshelyzetek köré csoportosul. A vizsgálat igyekszik átfogó képet adni a továbbtanuló fiatalok személyes döntéseiről a tanulmányaikkal és jövőjükkel kapcsolatban – a vonzások és taszítások tényezőit feltárni ezen a speciális területen, ahol a világtrendek és a kisebbségi lét ütközőzónájában élnek a diákok. A megkérdezettek különböző módon élik meg a szülőhelyükről való kimozdulást, az elvándorlást befolyásoló, ellentétes irányú erők hatását. Saját sorsukba ágyazva magyarázzák döntéseiket. A kötetben szereplő empirikus vizsgálat a diákok interjúinak tartalomelemzése által keresi a választ a felsőoktatási intézmény választásának okaira. Feltérképezi a választás személyiség- és sorformáló hatásait, illetve a tanulmány alapú migráció motívumait, majd az ezekből kirajzolódó cselekvési típusok jellemzőit. A kötet szól mindazoknak, akiket érdekel vagy érint a határon túli magyarság ügye.

Könyv letöltése

Istvan Szőköl (2016):
EDUCATIONAL EVALUATION IN CONTEMPORARY SCHOOLS

Formátum: A5
160 oldal
ISBN 978-615-5372-60-5 (print)

Completing his studies in 2004 at the Faculty of Material Science and Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava, he specialised in industrial engineering and engineering management. At the same time he supplemented his qualification with educational studies at the Department of Pedagogy and Psychology of the Faculty of Material Science and Technology. In 2009 he achieved his doctoral degree – ,,Doctor Philosophiae.” – PhD at the Educational Theory Department of the Slovak University of Technology in Bratislava. From 2009 to 2012 he is the head of the Pre-school and Elementary Education Department of the Faculty of Education at the J. Selye University and from 2012 he is in charge of development and external relations as the Vice - Dean of the Faculty of Education. In 2016 at the Eszterhazy Karoly University of Applied Sciences he successfully completed his Habilitation in the education research field. To this day, he has over 70 publications in national and international conferences on various topics, such as ICT use in the teaching process, the introduction of modular teaching in the education process, introducing the educational quality management, pedagogical communication and he is also the author and co-author of three lecture notes and three monographs. Since 2011 he is the head of the Methodology and Pedagogy Centre for Komarno, where his main task is to provide supplementary trainings for Hungarian teachers.

Könyv letöltése

Nagy Gábor Dániel (2016) :
Társadalmi tőke és területi kötődés Magyarországon

Formátum: B5
198 oldal
ISBN 978-963-9573-98-7 (print)

Nagy Gábor Dániel (1979) a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének oktatója. Jelen kötet a Pécsi Tudományegyetemen megvédett doktori értekezésének kibővített verziója. A szerző a kötetben arra vállalkozott, hogy megvizsgálja a társadalmi tőke és a területi kötődés térségi kapcsolódásait Magyarországon. A kutatás fontos tanulsága, hogy a lokalitás határain túllépve a területi kötődés és a társadalmi tőke szintje egyaránt jelentősen alacsonyabb hazánkban. Ez az együttjárás felveti a területi tőke komplex vizsgálatának lehetőségét.

Könyv letöltése

Ulrich Beck – Elisabeth Beck-Gernsheim (2016):
Távszerelem/Távszeretet

B5
214 oldal
ISBN 978-615-5372-51-
3

Ulrich Beck és Elisabeth Beck-Gernsheim 1990-ben jelentette meg a Das ganz normale Chaos der Liebe [A szerelem magától értetődő káosza, Suhrkamp kiadó] című művet, mely a kötet előzményének tekinthető. A könyvben az individualizációs társadalmi változások hatását vizsgálták a párkapcsolatokra, a házasság és a család intézményeire. Azt állapították meg, hogy nemcsak az emberi kapcsolatok, és intézmények, hanem az érzelmek világa is formálódik a második modernitás társadalmában. E könyvükben (mely 2013-ban jelent meg, Fernliebe: Lebensformen im globalen Zeittalter címmel) napjaink embere számára már a hétköznapi életvilágokban megjelenő távkapcsolatok számos új formáját vizsgálják. Bemutatásra és elemzésre kerülnek a kontinenseken átívelő, vagy éppen a kultúrákat összekötő házasságok, a „chatroom-tragédiák”, és a Skype-kapcsolatok. Napjainkban különböző nyelvek, eltérő hagyományok, másféle jogi és politikai rendszerek találkoznak, melynek következtében új és új típusú kapcsolatok születnek. Mindez annak következménye, hogy a világtársadalom beköltözik a „normális” kapcsolatokba, és a „hagyományos” családokba. A szerzők amellett érvelnek, hogy ezen primer kapcsolatokban kicsiben sikerül az, ami a nagyvilágban – úgy tűnik – kudarcra van ítélve: a határokon átívelő sikeres együttélés.

A kötet nem tölthető le.

Balogh Péter (2015)
Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában?

Formátum: B5
280 oldal
ISBN 978-615-5372-41-4 (print)

Könyv letöltése


Utasi Ágnes (szerk.):
Ügyvédek a gyorsuló időben (1998-2015)

349 oldal
ISBN 978-615-5372-55-1

Könyv letöltése

T. Kiss Tamás - Tibori Timea:
Az önépítés útjai
Durkó Mátyás munkássága

256 oldal
ISBN 978-615-5372-24-7

Könyv letöltése

Jancsák Csaba
So keres, SZKRSZ?
Belvedere Meridionale. Szeged, 2015.

106 oldal
ISBN 978-963-9573-53-6 (print)
ISBN 978-615-5372-43-8 (online, pdf)

Könyv letöltése

Jancsák Csaba & Krémer András [szerk.]
Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek
Belvedere Meridionale. Szeged, 2015.

185 oldal
ISBN 978-963-87084-8-9 (print)
ISBN 978-963-87084-9-6 (online, pdf)

Könyv letöltése

Bacskai Katinka
Iskolák a társadalom peremén
Belvedere Meridionale. Szeged, 2015.

193 oldal.
ISBN 978-615-5372-37-7 [print]
ISBN 978-615-5372-38-4 [online PDF]

Könyv letöltése

Szabó Andrea:
Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon
Belvedere Meridionale. Szeged, 2015.

43 o.
ISBN 978–615–5372–33–9 (print) 978–615–5372–34–6 (online pdf)

Könyv letöltése

Tardos Katalin:
Halmozódó diszkrimináció. Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2015.

272 o.
ISBN 978-615-5372-35-3 (print) 978-615-5372-36-0 (online pdf)
Átadási ár: bruttó 2100 Ft (2000 Ft + ÁFA)

Könyv letöltése

Németh Nóra Veronika (szerk.):
Képzők és képzettek. Pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2014
.

262 o.
ISBN 978 615 5372 15 5 (print) ISBN 978 615 5372 16 2 (pdf)
Átadási ár: bruttó 1575 Ft (1500 Ft + ÁFA)

Jelen szerkesztett kötetet a pedagógusképzés, tanárképzés és továbbképzés témakörét vizsgálja. A tanulmányok az iskola világának és aktorainak különböző jellemzőinek vizsgálatát teszik elemzésük tárgyává. Így a tanulmányok többek között bemutatják az iskolai zaklatás életvilágát, a hallgatói elkötelezettségek kialakulásának és változásainak dinamikáját, az anyanyelvi nevelést érő kihívásokat és annak tanárképzési vonatkozásait és a tanárság attitűdjét az IKT világ fejleményeiről. Az írások sokszínűsége okán a tanulmányok jellemzői az összehasonlító szemléletmód, a kérdőíves és interjú technikán alapuló oktatáskutatási eljárás, a történeti leíró kutatás és a humán etológia mint értelmezési keret bevonása a vizsgálatba.

Ágnes Utasi:
Community Ties. Solidarity Network and Public Life. Belvedere Meridionale. Szeged, 2014.

272 o.
ISBN 978-615-5372-13-1 (print) ISBN 978-615-5372-14-8 (pdf)
Átadási ár: bruttó 4200 Ft (4000 Ft + ÁFA)
Könyv letöltése

Jelen kötet a Belvedere Meridionale gondozásában 2013-ban megjelent Utasi Ágnes Kötelékben. Szolidaritás-hálók és közélet című könyvének angol nyelvű fordítása.

Rákó Erzsébet:
Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei..
Belvedere Meridionale. Szeged, 2014
.

165 o.
ISBN 978 615 5372 05 6 (print) ISBN 978 615 5372 06 03 (pdf)
Könyv letöltése

Rákó Erzsébet könyve a gyermekvédelmi intézmények magyarországi és nemzetközi helyzetét mutatja be empirikus vizsgálata alapján. A szerző arra a kérdésre keresi a választ, hogy az intézményi körülmények hogyan befolyásolják a lakásotthonban, gyermekotthonban elhelyezett fiatalok életkörülményeit. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a gyermekvédelmi intézményekben élő gyermekek életkörülményei javultak az elmúlt években, de a gyerekek esélyegyenlőségét a gyermekvédelmi intézmények önmagukban nem tudják megvalósítani, ez csak az társadalom egészének segítségével valósítható meg. A kötet relevanciáját emeli, hogy a könyv szerzője a gyermekvédelem témakörének nemcsak elméleti kutatója, hanem gyakorlati szakembere is, hiszen hosszú ideig a gyermekjóléti alapellátásban dolgozott.

Szabó Andrea (szerk.):
Racionálisan lázadó hallgatók II.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2014
.

277 o.
ISBN 978-615-5372-10-0 PRINT ISBN 978-615-5372-11-7 PDF

Könyv letöltése

Az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatócsoport, illetve az általuk felkért fiatal kutatók, immár második kötete kerül kiadásra. A tanulmányok a magyar egyetemisták és főiskolások politikai aktivitását, értékeit, gondolkodásmódját és politikai kötődéseit vizsgálja. A kutatók vizsgálatai szerint a magyar felsőoktatási hallgatók politikai attitűdjei leginkább a „racionális lázadás” fogalmával írható le. A racionálisan lázadó fiatal alapvetően közönnyel viszonyul a politikához, de ha őt közvetlenül érintő gazdasági-társadalmi problémával találkozik, akkor abban hallatja hangját. A racionálisan lázadó fiatal hisz a demokráciában és a demokratikus intézményekben, ugyanakkor helyenként szélsőséges rendszerkritikákat is megfogalmaz és képvisel is egyben.

T. Kiss Tamás – Tibori Tímea:
Kultúrkapuk.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

343 o.
ISBN 978-963-9573-93-2
Könyv letöltése

A kötet három tematikus csomópont köré rendeződik. Az első, amelyet T. Kiss Tamás írt a „Kultúr(politik)a címet viseli. Ezen írások a hazai kultúrpolitika történetét tekintik át a dualizmus korától napjainkig. A második fókuszpont az „Értékközvetítés”, ebben a fejezetben mindkét szerzőtől találhatunk tanulmányokat, itt az elemzések leginkább a felnőttképzés és felsőoktatás kérdéskörével foglalkoznak. A harmadik rész a „Kulturális valóságok(ról)” címet viseli. E fejezet olyan esettanulmányokat tartalmaz, amelyek az egyén és közösség egymásra irányuló kölcsönhatásait vizsgálják.

Darvai Tibor (szerk.):
Felsőoktatás és munkaerőpiac. Eszményektől a kompetenciák felé.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

256 o.
ISBN 978-963-08-6064-2
Könyv letöltése

Mi az egyetemi szféra funkciója a posztmodern társadalomban? Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a felsőoktatással szemben? A felsőoktatás mennyire készíti fel a leendő diplomásokat a munka világára? Hogyan lehet növelni az oktatási rendszer és a munkaerőpiac kongruenciáját? E kérdésekre keresik a választ a kötet tanulmányai.
A kötet szerzői: Bisztrjancsev Szergej, Bocsi Veronika, Csótó Edit Krisztina, Darvai Tibor, Fekete Ilona Dóra, Gábrity Molnár Irén, Gyöngyösi György Tamás, Jancsák Csaba, Jóna György, Kiss Mária Rita, Szavcsuk Dimitrij, Szőcs Andor, Ulrich Beck.

Fejes József Balázs – Szűcs Norbert (szerk.):
A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram. Öt év tapasztalatai.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

223 o.
ISBN 978-963-9573-97-1
Könyv letöltése

A kötet fejezetei négy nagyobb szerkezeti egységbe lettek rendezve. Az első rész (Deszegregáció) az oktatási egyenlőtlenségek témakörébe vezeti be az olvasót. A második rész (Mentorálás) a deszegregációs intézkedésekben érintett tanulók mentorálás általi támogatásával foglalkozik. A harmadik rész (Pedagógusok és pedagógusjelöltek) munkái a szegedi deszegregációs lépést, valamint a Hallgatói Mentorprogramot vizsgálja pedagógusok és pedagógusjelöltek nézőpontjából. A negyedik rész (Tanulók) középpontjában a tanulók helyzete, fejlődése áll.
A kötet szerzői: Bereczky Krisztina, Csempesz Péter, Fejes József Balázs, Kasik László, Kelemen Valéria, Kinyó László, Molnár Gyöngyvér, Németh Katalin, Szűcs Norbert, Tóth Edit.
.

Rácz Attila (szerk.):
Város és vidéke. Településszociológiai tanulmányok 2. A Város.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

215 o.
ISBN 978-963-9573-88-8
Könyv letöltése

A Város és Vidéke sorozat jelen kötete magáról a városról, Szegedről szól. A kutatók a város különböző arcait mutatják meg, két szemszögből. Az egyik nézőpont a politikai pártválasztás magyarázata, szegregáció, identitás, társadalmi távolságtartás, statisztikai adatok alapján történt elemzését jelenti. A második megközelítés célja a városlakók fejében élő Szeged megrajzolása, a szociológiában egyre népszerűbbé váló mentális térképezés módszerével.
A kötet szerzői: Balogh Péter, Boros Lajos, Ferencz Gábor, Kiss István Márton, Laczó Noémi, Méhes Erzsébet, Rácz Attila, Székács Tamás.

Rákó Erzsébet – Szabó Gyula (szerk.):
Szociális szakemberek képzése határon innen és túl.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

174 o.
ISBN 978-615-9572-00-1
Könyv letöltése

Jelen kötetben a szociális képzések tartalmához, színtereihez, valamint a szakemberek által elsajátítandó ismeretekhez kapcsolódóan talál tanulmányokat az olvasó. A könyv első nagy egysége a szociális szakemberek elméleti és gyakorlati képzését segíti. A második fejezet a szociális szakma színterein megvalósuló egyházi szerepvállalás történetét és jelenlegi helyzetét mutatja be. A harmadik nagy egységben a tanulmányok olyan elméleti ismereteket tartalmaznak, amelyek a szociális képzésben részt vevő hallgatók szakmai felkészülését mozdítja elő. A kötet különlegessége, hogy nemcsak a magyar, hanem romániai kitekintést is nyújt.
A kötet szerzői: Belényi Emese, Flóra Gábor, Gombik Judit, Kelemen Lajos, Klement Mariann, Láczay Magdolna, Martos Tamásl, Mojzesné Dr. Székely Katalin, Molnár Péter, Nemes Magdolna, Nistor Mihaela, Rákó Erzsébet, Sárkány Péter, Szabó Gyula, Szerepi Sándor, Szilágyi György.

Bocsi Veronika:
Az idő a campusokon.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

251 o.
ISBN 978-615-5372-03-2
Kiadói ár: Bruttó 1575 Ft
Könyv letöltése

Bocsi Veronika e könyvében a társadalom egy speciális csoportja, az egyetemisták időfelhasználását elemezi, s mindezt egy olyan keretbe ágyazott módon, amely egyrészt illeszkedik az időhöz való interdiszciplináris megközelítési formához, másrészt kibővíti a magyar nyelven még sok területen kevéssé alkalmazott időszociológiai kutatásokat.

Lencsés Gyula – Feleky Gábor (szerk.):
Szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

300 o.
ISBN 978-615-9573-04-9
Könyv letöltése

2012 szeptemberében, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma dudari falukutatásának 75. évfordulóján, a Szegedi Tudományegyetem szociológia és pszichológia szakjainak oktatói és hallgatói kutatótábort szerveztek Dudaron. Az itt végzett közös munka eredményeiről számol be ez a kötet.
A kötet szerzői: Ale Éva, Balogh Péter, Balogh Tünde,Béki Orsolya, Dudok Réka, Feleky Gábor, Gulyás Gyula, Gyenizse Krisztina, Hlavati Andrea, Juhász Ágnes, Kékesi Márk, Kónya Nikolett Ágnes, Legeza Borbála, Lencsés Gyula, Rácz Attila, Szabó Éva, Szokolszky Ágnes, Vincze Anikó, Virág Krisztina.

Ulrich Beck:
A német Európa: Új hatalmi térségek a válság jegyében
Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

92 p.
ISBN 978-615-5372-01-8
ISSN 1585 8448

Kiadói ár: bruttó 1575 Ft

Milyen következményekkel járnak Európa politikai színterén Németország ellentmondásos megszorító intézkedései? Miképpen orvosolható az európai gondolat mérnökei és a nemzeti szuverenitás hagyományos modelljének támogatói közötti feszültség? Hogyan egyeztethetők össze a válságkezelés és a demokrácia imperatívuszai anélkül, hogy kockáztatnánk Európa stabilitását? E kötetben Ulrich Beck ezekre a kérdésekre keresi a választ.
Beck szerint egy európai társadalmi szerződésre van szükség, amelyik nagyobb szabadságot, szociális biztonságot és demokráciát garantál szerte Európában. Az Euro válságának következménye az, hogy az európai típusú demokrácia alapszabályai háttérbe szorulnak, a szuverenitásból szuverenitáshiányba, más népek demokratikus méltóságának elismeréséből annak semmibe vételébe, egyenlőségből hegemóniába érkezünk.

Utasi Ágnes:
Kötelékben. Szolidaritás-hálók és közélet.
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Belvedere Meridionale. Szeged, 2013
.

261 p.
ISBN 978-963-9573-64-2
Könyv letöltése

Utasi Ágnes legújabb könyve a közösség és közélet kapcsolatának kérdéseit vizsgálja. A szerző feltételezése szerint a növekvő közösségi lét és szolidaritás kihatással lesz a közélet igényére is. A kutatási adatok azonban ma még makro-társadalmi bizalomhiányt, a közéleti attitűddel élők szűk körét, és a civil közösségekbe kötődők alacsony arányát jelzik. Ugyanakkor reményt keltő, hogy a társadalom túlnyomó többségét összekapcsolja a kisközösségekhez fűződő identitás és szolidaritás: a többség bízik családi és baráti körének, közvetlen közösségeinek szükség esetén őt segítő szolidaritásában. A társadalom alapszövetére jellemző erős szolidaritás és identitás valóban reményt adhatna arra, hogy fokozódjék a másokért, a tágabb közösségért vállalt felelősség, így a közélet igénye. A vizsgálati adatok ennek ellenére azt mutatják, hogy a közéleti attitűd és közéleti aktivitás elsősorban azoknak a társadalmi csoportoknak gyakorlatában és tudatában jelentkezik, amelyek anyagi biztonságban és a közéleti információ feldolgozására képes iskolázottság-műveltség birtokában élik életüket. A könyv következtetései szerint a társadalom négyötöde ma még a közéleti aktivitásra képes felső ötöd döntéseinek van alárendelve .

Szabó Andrea (szerk):
Racionálisan lázadó hallgatók. Apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében I.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2012
.

240 p.
ISBN 978-963-9573-91-8
Kiadói ár: bruttó 1575 Ft

A tanulmányok szerző az Aktív Fiatalok Magyarországon (AFM) kutatócsoport (Corvinus Egyetem) tagjai, illetve az általuk felkért fiatal kutatók. A 2012. decemberi diák- és hallgatótüntetések közvetlen kiváltó oka az állami keretszámok csökkentése és a tandíj meglebegtetésének híre volt, ám a szerzők álláspontja szerint a felszín alatt mélyebb társadalmi, politikai és szocializációs folyamatok is közrejátszottak. A felsőoktatás átalakítása, a „létező” demokráciával, a rendszerrel, pártokkal szembeni elégedetlenség, az egyre több hallgatót érintő elhelyezkedési nehézségek és romló életkilátások, a politikai tolerancia alacsony szintje és a növekvő kivándorlási kedv világosan megragadható tünetként jelentkeztek az utóbbi években. A kutatás adatfelvétele 2011. december és 2012. február között történt. A kötetet Szabó Andrea szerkesztette.

Pető Ildikó:
A szenzoros feldolgozás zavara – Az érzékelés szerepe a tanulásban és a viselkedésben.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2012
.

ELFOGYOTT, a második kiadás folyamatban van.      

137 p.
ISBN 978-963-9573-92-5
Kiadói ár: bruttó 1890 Ft

Az élet minden területén, a legkisebb élő egység is reagál a környezet változására. Az őt érintő változásokhoz úgy alkalmazkodik, hogy képes legyen az adott területen és körülmények között a változásokat túlélni. Sőt a lehető legjobban érezni magát, és minél tovább életben maradni az új helyzetben.

Földvári Mónika – Nagy Gábor Dániel (Szerk.):
Vallás a keresztény társadalom után – Tanulmányok Tomka Miklós emlékére.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2012
.

327 p.
ISBN 978-963-9573-89-5
Kiadói ár: bruttó 1890 Ft

RECENZIÓ a könyvről

„A vallásszociológia eszmetörténetében a 2012-es esztendő jelentőségét az adja meg, hogy éppen 100 esztendővel ezelőtt jelent meg először Emile Durkheim, A vallási élet elemi formái c. kötete, amely szociológiai munkásságának csúcsát jelenti és amely a vallási szociológiai megközelítésének világító tornya, melynek fénye a szakma mai hajósainak is iránymutatást ad. A Tomka Miklós munkásságának emlékére szerkesztett kötet kapcsán óhatatlanul felmerül a nyugtalanító kérdés: merre halad Magyarországon a vallásszociológia, hogyan adhat számot saját műveiről Tomka életművének tükrében.” Máté-Tóth András
A kötet szerzői: Bacskai Katinka, Bocsi Veronika, Bögre Zsuzsanna, Földvári Mónika, Gerebén Ferenc, Hegedűs Rita, Kamarás István, Máté-Tóth András, Molnár Eleonóra, Nagy Gábor Dániel, Pusztai Gabriella, Rajki Zoltán, Révay Edit, Rosta Gergely, Szilágyi Tamás Tornyi Zsuzsanna, Török Péter.

Balog I. – Balogh P. – Jancsák Cs. – Lencsés Gy. – Lőrinczi J. – Rácz A. – Vincze A. (szerk.):
A szociológia szemüvegén keresztül – Tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára.
Belvedere Meridionale. Szeged, 2012
.

367 p.
ISBN 978-963-9573-90-1
Kiadói ár: bruttó 2100 Ft

Feleky Gábor a magyar szociológiai közélet meghatározó alakja, a szegedi szociológusképzés iskolateremtő személyisége. 60. születésnapján ezzel a kötettel köszöntik pályatársai, kollégái és tanítványai.
A kötet szerzői: Balog Iván, Balogh Péter, Bodó Barna, Bruch, Daniel C., Csepeli György, Hajdó József, Hetesi Erzsébet, Horváth Ágnes, Janky Béla, Jancsák Csaba, Katona Péter, Klonkai László, Lencsés Gyula, Lengyel György, Letenyei László, Lőrinczi János, Máté-Tóth András, Murányi István, Nagy J. Endre, Nagy Gábor Dániel, Nagy Terézia, Pászka Imre, Pikó Bettina, Rácz Attila, Somlai Péter, Szántó Zoltán, Szűcs Norbert, Tardos Róbert, Utasi Ágnes, Vincze Anikó.

Utasi Ágnes (szerk.):
Közösségi és közéleti aktivitás – Vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén.
Belvedere Meridionale, 2012
.

180 p.
ISBN 978-963-9573-86-4
Kiadói ár: bruttó 1890 Ft

Ez a tanulmánykötet három ország hét magyarlakta kistelepülésén végzett szociológiai vizsgálat eredményeit tartalmazza. A kutatás a helyi közösségi lét és a helyi közéleti aktivitás összefüggését kereste. Azzal a feltételezéssel indult, hogy a kistelepüléseken még ma is személyesen ismerik egymást az emberek, nagyobb a személyközi bizalom és szolidaritás, melyek nyomán erősebben formálódhatnak a lokális közösségek is. A falvak erős kisközösségei pedig katalizálhatják a demokratikus közélet iránti igényt is.

Gábor Kálmán:
Válogatott szociológiai tanulmányok.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2012

311 p.
ISBN 978-963-9573-85-7
Kiadói ár: bruttó 1890 Ft

E kötet huszonöt év ifjúságkutatói munkáját fogja át. Ezen időszak alatt mind Magyarországon mind külföldön nagyléptékű társadalmi, politikai és gazdasági változások történtek, melyek mindegyike jelentős hatással volt az ifjúság világára. Gábor Kálmán nagy idők tanúja és elemzője volt, aki fáradhatatlanul kutatott, írt, előadott, tanított. Igen aktív kutatói pályája során a magyarországi ifjúságszociológia egyet jelentett a nevével.
… részben tehát tisztelgésként született, részben pedig a dokumentálás céljával, egyfajta pillanatfelvételként a századvég és századelő ifjúságának világáról.

Bangó jenő:
Szociológiai alapfogalmak pedagógus hallgatók számára.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2012

182 p.
ISBN 978-963-9573-83-3
Kiadói ár: bruttó 1575 Ft

Bangó Jenő (1934) a düsseldorfi és az aacheni egyetemek nyugalmazott szociológiaprofesszora, az esztergomi, a budapesti és a szegedi felsőoktatási intézmények vendégoktatója. E kötetében a német nyelven 1994-ben megjelent munkájának (Soziologie für sociale Berufe) magyar nyelvre fordított és tartalmában aktualizált szövege jelenik meg.
A szerző negyvenéves szociológiai oktatói tapasztalata alapján vallott meggyőződése, hogy a pedagógiát, a szociális munkát, a gazdaságtant, vagy jogot tanuló diákok számára nagyon hasznos, ha a szociológiai alapfogalmakat nem a szaklexikonból vagy az internetről szerzik meg, hanem gyakorlati példákkal és utalásokkal alátámasztva tankönyv segítségével.

Simándi Szilvia:
Ifjúság – turizmus – tanulás – Az ifjú korosztály turisztikai magatartása.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2012

230 p.
ISBN 978-963-9573-81-9
Kiadói ár: bruttó 2100 Ft

„Simándi Szilvia munkája gazdagítja egy fontos társadalmi réteg, az ifjúság tudásszerzéséről nyert tudományos ismereteket, s a kötetet mind az andragógus oktatók, hallgatók, gyakorlatban dolgozó közművelők, felnőttnevelők, mind a turizmusban tevékenykedők vagy tanulmányaikat folytatók és tanáraik, mind a kultúrpolitika, gazdaságpolitika formálói figyelmébe ajánlom.”
Prof. Dr. Sári Mihály, rektorhelyettes Eötvös József Főiskola
„…szeretettel üdvözöljük ezt a tanulmányt, amely hozzásegíthet az ifjúság speciális igényeinek jobb megértéséhez, tartalmi és minőségi fejlődéséhez. Rámutat a téma kutatásának fontosságára és további gondolatokat ébreszt, igényeket támaszt a téma különböző oldalainak megismerésére, feltárására. Reméljük, hogy sokan olvassák és hasznosítják a tanulmányt.” Erdőháti Ágnes, ügyvezető elnök Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége

Utasi Ágnes (szerk.):
Közösségi kapcsolatok és közélet
Belvedere Meridionale, 2011

218 p.
ISSN 2062-3119
ISBN 978 963 9573 74 1
Kiadói ár: 1800 Ft + áfa (1890 Ft)

A modern nagyipari társadalom az egyén kényelmét segítő számtalan civilizációs eszközt hozott, miközben bomlasztotta a korábbi emberi kapcsolatokat, redukálta a közösségeket.
A közösséghiányos társadalomban a döntés a karrier-politikusok és irányító elitek kizárólagos felségterületévé válhat.
E könyv tanulmányainak alapkérdése az volt, hogy a közösségi kapcsolatok iránti igény, majd ennek nyomán a közösségek aktív részvétele képes-e megújítani a helyi és országos közéletet. Bíztató következtetése a tanulmányok többségének az, hogy választott formalizált és/vagy informális közösségi kapcsolattal a társadalom mintegy négyötöde rendelkezik. Ezekben a közösségekben működik a belső szolidaritás, s az itt folytatott rendszeres kommunikáció többnyire felkelti a tagok közéleti, társadalmi-politikai érdeklődését is. Mindazonáltal közéleti aktivitásra komolyabb érdeksérelmek és célok esetén is csak kevesen vállalkoznának.

 

Jancsák Csaba (szerk):
Az európai fiatalok világa a 21. század elején.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2011

199 p.
ISBN 978-963-9573-73-4
Kiadói ár: bruttó 1890 Ft

E kötet megjelentetésével a Belvedere Meridionale arra vállalkozott, hogy az Ifjúsági korszakváltás sorozatával az ezredfordulón megkezdett könyvkiadási folyamatot ismét egy európai léptékű kitekintéssel gazdagítsa. A könyvsorozat hangsúlyos elemét képviseli az európai dimenzió megjelenítése.(…) Jelen kötet két részből áll. Első rész az Európai Unió ifjúsági jelentését (2009) tartalmazza, mely az „Ifjúság – befektetés és helyzetbe hozás” címet viseli. Könyvünk második részében az Ifjúságkutatás Európában (2009) című kutatási összegző tanulmányt közöljük.

Laki Ildikó - Egressy Gergely:
Esélyegyenlőségi fogalomtár.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2011

74 p.
ISBN 978-963-9573-78-9
Kiadói ár: bruttó 1050 Ft

Jelen kiadványunk az esélyegyenlőség témakörében készült azzal a céllal, hogy egy kiadványba gyűjtsük azokat az esélyegyenlőség területén használatos, egyben hasznos kifejezéseket, amelyeket manapság az oktatásban, az egészségügyben, a szociális szférában, a gazdaságban vagy akár a hétköznapi életben is használtunk. Erre elsősorban azért van szükség, mert sok fogalom, értelmezés az elmúlt években új oldaláról vált ismertté, adott esetben elfogadottá, ami azt is jelentheti, hogy bizonyos szavak, kifejezések finomodtak, kiegészültek s új tartalmi elemekkel bővültek. A kiadvány további sajátosságát adja az a tény is, hogy az egyes szócikkek tartalmát végigkísértük a különböző kiadványokban, manapság használatos tájékoztató füzetekben: ily módon azokat az idő múlásának függvényében és a tartalom változásának kontextusában, egyszersmind a társadalom gondolkodási és kifejezési tárában történt átértelmeződések szerint értékelve és adaptálva rögzítettük. A kiadvány magyar-angol nyelvű szócikkei lehetőséget adnak arra, hogy a két nyelv közötti eltéréseket – amelyek gyakran szakmai eltéréseket is jeleznek – éreztessük az olvasókkal, továbbá ezáltal elgondolkodhassunk a fogalmak modernkori használatán, szemlélet- és használatbeli változásain.

T. KISS TAMÁS:
Szakmai Biográfiája és Bibliográfiája (CD melléklettel).
Belvedere Meridionale, Szeged, 2011

135 p.
ISBN 978 963 9573 23 9
Kiadói ár: bruttó 2 100 Ft

„…A jó szakember csak az lehet, aki az összefüggéseket is látja. Kinek számára csak a kultúra szintézisének a tudás mikroszkópja alatt felnagyított részlete…Nem lehet alkotó ember, aki nem hordozza lelkében az emberi műveltség szintézisének alapanyagát.”
Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében

Imre Pászka:
Sociology of Narrative Story Forms (life story, autobiography).
Belvedere Meridionale, 2010

ISBN 978-963-9573-68-0
168 o.

 

Jancsák Cs. - Nagy G. D. - Pászka I. (szerk.):
Állandó párbeszédben - A szegedi műhely tisztelgése Utasi Ágnesnek.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2010

318 p.
ISBN 978-963-9573-72-7
Kiadói ár: 1785 Ft (1700 Ft + áfa)

Előszó (Feleky Gábor); Pászka Imre: Utasi Ágnes „életmódjai”; Balogh Péter: Civilek, fejlesztéspolitika és területi konfliktusok; Benedek Dániel - Székács Tamás - Valach Endre:
Tervezett munkanélküliség; Boros Lajos: Az „új városszociológia” születése; Darvai Tibor: Az Úttörővezető című neveléstudományi folyóirat ikonográfiai feltárása; Jancsák Csaba: A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelölt hallgatóinak értékorientációi;
Kalocsai Janka: Jóléti szolidaritás és adótudatosság Közép-Európa három országában; Marton Melinda: A Bologna-folyamat (felsőoktatás)szociológiai értelmezése; Murinkó Lívia: Az első párkapcsolat szerepe a szülői házból való elköltözésben; Nagy Gábor Dániel: A társadalmi tőke főbb dimenzióinak szociológiai elemzése; Nagy Judit: Sport és iskola; Nagy Terézia: A menekültek mobilitása néhány szempont szerint; Szalma Ivett: Ki, mit választ első tartós párkapcsolatként?; Szűcs Norbert: A deszegregációs tematika alapfogalmai; Tamáska Máté: Egy építészeti forma diffúziója; Vincze Anikó: Társadalmi tőke és demokrácia - A csoporttagság és a társadalmi, politikai szerepvállalás Finnországban és Magyarországon.

Kemény István:
Előadások a magyar társadalomfejlődés szociológiájáról
.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2010

199 p.
ISBN 978-963-9573-71-0
Kiadói ár: 1785 Ft (1700 Ft + áfa)

A Kemény István (1925 - 2008) által röviddel a kényszerű emigrációból való hazatérése után, 1991–93-ban a szegedi egyetemen tartott előadások legtöbbje most először jelenik meg nyomtatásban. A főleg a cigányság kutatójaként ismert szociológus rendkívül széles témakört tárgyal éles logikával, sokszor meglepően új megvilágításban. Elméleti-módszertani indítás (Hajnal, Bibó István, Max Weber, Durkheim) után végighalad a magyar társadalomtörténeten, az általa - a vonatkozó koncepciók elemzése, bírálata miatt is - fontosnak tartott szakaszain-kérdésein. Középkor („kelet-közép-európaiság”, Berend T. Iván, Szűcs Jenõ), XIX-XX. század (reformkor, liberalizmus, dualizmus kor, újkonzervativizmus, zsidókérdés), a két világháború között (antipolgári fejlődés, népiesek), 1945 (koalíció, jóvátétel, infláció), Rákosi-, majd Kádár-korszak, és végül az előadások jelene, a mi közvetlen múltunk: a rendszerváltozás első évei. Előadásaiban elemzi a társadalmi-hatalmi struktúra jellegének és az átalakulás irányának nagy elméleti-ideológiai kérdéseit (éles polémiát folytat Szelényi Ivánnal mint a „harmadik út” képviselőjével) csakúgy, mint a közvetlen gyakorlati gazdasági és társadalmi bajok okait s a reformok útkereséseit (eladósodás, munkanélküliség, feketemunka; adórendszer, nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás, szociális ellátórendszerek alakítása stb.) Roppant tanulságos több mint másfél évtizedes távlatból megfigyelni, hogyan látta e máig sem megnyugtatóan megoldott - újra és újra felvetődő, konfliktusokkal terhes - kérdéseket egy, a romantikus antikapitalizmussal szemben álló és a szegények, a nincstelenek, a „vesztesek” sorsa iránt elkötelezett tudós.

Jancsák Csaba (szerk.): Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2010.

ISBN 978-963-9573-42-0
ISSN 1585 8448
Kiadói ár (áfával): 1785 Ft

E szerkesztett kötet tanulmányai – miként a kötet címe is kifejezi – pillanatfelvételek. Pillanatfelvételek az ifjúság rendkívül változó világáról. Az új évezred első évtizedének végén.
A kötet alapötlete Gábor Kálmán szociológus kollégánké volt, aki ifjúságkutatóként pályája egészen követte azt az elvet, hogy a kutatási eredmények, felismerések igazából a közzététellel, tehát a tudományos konferenciákon, szakmai vitákon, műhelybeszélgetéseken, és a fiatalokkal, diákokkal, hallgatókkal való megosztással válnak értékké. A kötetet ezért az ő emlékének szenteljük.
A kötet keletkezéstörténetének részei azon konferenciák is, amelyeket az Európai Ifjúságkutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ, a SETUP Alapítvány, és a Belvedere Meridionale évenként rendeznek, hiszen a kötet indítószikrája ezen alkalmakkor fogalmazódott meg, és az itt közölt kutatási eredmények egy része ezen nemzetközi konferenciákon került bemutatásra.
A kötet szerzői: Antoni Rita, Bartis Katalin, Fejes József Balázs, Gábrity Molnár Irén, Gál Attila, Horkai Anita, Jancsák Csaba, Kátai Gábor, Kepes Júlia, Kiss Mária Rita, Kovács Marianna, Murányi István, Nagy Gábor Dániel, Petrás Ede, Szabó Csilla, Szemerszky Marianna, Szűcs Norbert, Tarnay István, Tornyi Zsuzsa Zsófia, Veress Ilka.

 

MTA Szegedi Területi Munkabizottsága - Szociológiai Munkabizottság Kötetei IV. PÁSZKA IMRE: Elit, elitek a lokális kistérségi társadalomban.
Belvedere Meridionale - Szegedi Egyetemi Kiadó - JGYF Kiadó, Szeged, 2010

ISBN 978-963-9573-66-6
ISSN 2061-2621
328 old
Kiadói ár (áfával): 1890 Ft

„Egy konkrét lokális társadalom körülményei között ellenőrizni kívántuk a leképeződés jelenségét, s ezzel implicit a szakirodalomban megfogalmazott hipotézisek, elméletek, empirikus vizsgálatok eredményeinek alkalmazhatóságát. Az érdekelt, hogy a helyi társadalom régi vezetői honnan jöttek és mi lett velük, és utódaikkal a rendszerváltást követően. Az elitcsere, az elitváltás, az új elit rekrutációja helyi szinten a makrostrukturális mintát követte-e vagy sem. Vajon a piacrendszer amit a rendszerváltás környékén és azt követően bevezették ténylegesen is befolyásolta-e az elit(ek) szelekcióját, vagy pedig attól viszonylag független tényezők is érvényesültek. Ha a kérdést csupán a leképződés jelenségének oldaláról közelítjük meg, egy sor a piacirendszer természetét és szerkezetét, a kulturális beágyazottságot érintő problémát kellene mellőznünk. Úgy tűnik, e vonatkozásegyüttesek lokális szinten működő hálózatainak megismerése, megértése árnyaltabb hatásösszefüggések lehetőségeire is figyelmeztet, amelyek hosszú távon fölülírhatják az elit(ek) rekrutációjának, szelekciójának a jelenben érvényesülő makrotársadalmi sémáit is.” (Pászka Imre)


 

Ulrich Beck: A munka szép új világa.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2010

ISBN 978-963-9573-65-9
ISSN 1585 8448
Kiadói ár (áfával): 1785 Ft

Ulrich Beck neve a kockázat-társadalom fogalmával kapcsolódott össze. Munkásságának középpontjába napjainkban a globalizáció problémaköre és a társadalmi változások állnak. Beck alapvető megközelítése, hogy új világban élünk, amelynek határai bizonytalanná, alapjai képlékennyé váltak: az új társadalmi valóságot – a második modernitást – azért nem érzékeljük, és nem tudjuk hatékonyan alakítani, mert az intézményrendszerek és keletkezéstörténetük még az első modernitás korszakában gyökereznek. Abban a korszakban, melynek vezéreszméit a teljes foglalkoztatás, a nemzetgazdasággal kapcsolatos nemzetállami politika dominanciája, a működő határok, a tiszta területi identitások jellemezték. Beck úgy látja, hogy ezek a vezéreszmék napjainkban már szinte egyetlen kulcskérdésére sem adnak választ.

 

Gergó Zsuzsanna (szerk.)
Közösségi mozaikok - interjúk.
Belvedere, Szeged, 2009

ISSN 2060-8985
ISBN 978-963-9573-57-4

Az emberi kapcsolatok területén végzett korábbi vizsgálatok meggyőzően jelezték, hogy az elmúlt évtizedekben meggyengült a magyar társadalom integrációja, bizalomhiányosak az emberi kapcsolatok, kevesen kötődnek családjukon kívül bármely más közösséghez.
A sorozat nyitó kötetében a kutatási célra készített interjúkat közlik a készítők. A kutatócsoport tagjainak többsége a Szegedi Tudományegyetem Szociológiai Tanszékének jelenlegi, illetve korábban végzett hallgatója.

 

Feleky Gábor (szerk.)
Közösségi relációk: elméletek, narratívák, hipotézisek.

Belvedere, Szeged, 2009
ISSN 2060-8985
ISBN 978 963 9573 54 3

Jelen kötet a közösségi kapcsolatok működését vizsgáló alapkérdések rendszerezésével indul, majd a téma kutatásának alapelveivel összefüggő elméleti teljesítményeket mutat be. Külön tanulmány foglalja össze a legismertebb közösségi definíciókat és kutatási módszereket.
Az interjúk információ-anyagát felhasználó első fejezet tanulmányai a közösségekre jellemző működési elveket vázolják: a közösségi vezetés típusait, a közösségen belüli konfliktusok feloldásának változatait, a működés feltételeihez szükséges pályázatkészítés kényszerét s az internetes kommunikáció közösségi szerepét.
A tanulmányok következő blokkja a makro-közösség és kisközösségek relációjára összpontosít. A szerzők körvonalazzák a közösségek érdekérvényesítését, a közösségi célok realizálását segítő kapcsolati tőke szerepét, a közösségek és társadalmi nyilvánosság összefüggését, valamint a lokális közösségek közéletben játszott szerepét.
A kötet zárófejezetének szerzői a közösségi élet működésének különböző dimenziói mentén szedték csokorba az interjúalanyok gondolatait. A tematikus tartalomelemzésekből megismerhetjük a közösségi szolidaritást életre hívó gondolatokat, a közösségi lét jelentőségét az emberek életében, s azokat a domináns célokat és értékeket, amelyek az interjúalanyok szerint működtetik a kisközösségeket, megalapozzák a közösségi döntéseket, segítik a kapcsolattartást a helyi döntéshozókkal.

 

Jancsák Cs. – Nagy G. D. – Szűcs N. (szerk.):
Céhem vándorkönyvei – Tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére.

Belvedere, Szeged, 2009

149 p.
ISBN 978-963-9573-59-8
Kiadói ár: bruttó 1575 Ft

Pászka Imrének, a Szegedi Tudományegyetem oktatójának életpályája egy mérföldkőhöz érkezett. E pillanat az, mely lehetőséget ad tanítványainak arra, hogy ünnepi tanulmánykötettel tisztelegjenek előtte.
Közel húsz éve oktat Szegeden a Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszékén. Emellett tanított a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, az Újvidéki Egyetemen, a Temesvári Egyetemen és tanít a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen.
A tanszéki tudományos munka keretében a Tanár Úr a regionális kapcsolatok kiépítését és koordinálását vállalta, ennek eredményeképpen hallgatók bevonásával szakmai tapasztalatcseréket szervezett Csíkszeredába, Miskolcra és Kolozsvárra. A tapasztalatcserék elsődleges céljaként a távlati együttműködés megalapozását határozta meg. A tudományos kutatási együttműködések az évek során intézményesültek és ma is élő hálózatot alkotnak. Mindközül kiemelkedik a kolozsvári egyetem Szociológia Tanszékének oktatóival és hallgatóival történő szakmai információcsere.
A kötet szerzői: Balogh Péter, Dombrádi Krisztián, Jancsák Csaba, Nagy Gábor Dániel, Nagy Judit, Nagy Terézia, Rácz Attila, Szűcs Norbert, Tóth Benedek.

           

Jancsák Csaba (szerk.)
Fiatalok a Kárpát-medencében – Mozaikok az ifjúság világáról
.
Belvedere, Szeged, 2009.

247 p.
ISBN 978 963 9573 51 2
Kiadói ár: bruttó 1575 Ft

E szerkesztett kötet mozaikokat kíván felmutatni az ifjúságkutatás új eredményei közül, a rendkívül sokszínű képből, mely az ifjúság világát láttatja. A szerzők empirikus kutatások alapján mutatják be eredményeiket és fejtik ki véleményüket az ifjúság jelenlegi helyzetéről, a fiatalok értékvilágáról, oktatási és szabadidős tevékenységeiről és a munka világába való átmenetről.
A kötet keletkezéstörténetének részei azon konferenciák, melyeket az Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ, a SETUP Alapítvány, a Belvedere Meridionale, a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával két éve rendeznek (Eszményektől a Kompetenciák felé 2008, 2009), hiszen a kötet indítószikrája ezen alkalmakkor fogalmazódott meg, és a közölt kutatási eredmények egy része ezen nemzetközi konferenciákon került bemutatásra.
A tanulmányok kiérleltsége, ezáltal terjedelme, hivatkozásai, apparátuskészlete különböző. Azt szolgálják, hogy jobban megismerjük a hazai és a határon túli fiatalok helyzetét, lehetőségünk legyen további összehasonlító elemzésekre, értelmezésekre.
A kötet szerzői: Gábor Kálmán, Pap Z. Attila, Jóna György, Petrás Ede, Jancsák Csaba, Veres Valér, Kiss Zita, Plugor Réka, Szabó Júlia, Tornyi Zsuzsa Zsófia, Nagy Gábor Dániel, Szűcs Norbert, Gábrity Molnár Irén, Horkai Anita, Ercsei Kálmán, Tarnay István, Murányi István.

Pászka Imre: Narratív történetformák. A megértő szociológia nézőpontjából.
Szeged, 2008, 520p. B5

A szerző vélekedése szerint a társadalom egy képződmény, egy fogalom, amely ellenképződményekből és ellenfogalmakból áll, ilyen az alany és társadalom, egyén és társadalom, mindezek ugyanazon érme két oldalát jelentik, amit „társadalomvilágának” is nevezhetünk. Az egyén élettörténete lényegében a szocializált egyén társadalmi lényegiségének része, amely kollektív történetbe és az emberiség történetébe ágyazott. Megélt életének története mégsem a nagybetűs történelem, hanem az, amely mindebből és társas világának szövetéből a fejekben, a gondolatfolyamatokban épül fel, ahogyan egy csoport egyénei a megosztott és közös tapasztalataikat elbeszélésekben, mítoszokban, történetekben kifejezik, kinyilvánítják, kidolgozzák és közvetítik. Az életről szóló folyamatos párbeszéd lényegében a tapasztalatok, a benyomások, az élmények, a vélemények cseréje a kortársak között a jelenről, a jelenvaló múltról s az esetleges jövőről. Ezekben a dialógusokban jelenik meg az egyén viszonya a világhoz, amelyben él, kísérik mozgását a szociális térben és a történelmi időben. A folyamat belső és külső körülményeinek összejátszása bonyolult, többnyire „sem megfigyelni, sem megfilmesíteni” nem lehet – az élettörténeti elbeszélésekből tárulhat fel.

 

Ulrich Beck: Világkockázat-társadalom. Az elveszett biztonság nyomában
Szeged, 2008, 324p. B5

Fordította: G. Klement Ildikó
A kötetet gondozta és az utószót írta: Gábor Kálmán
Szerkesztette: Jancsák Csaba

Ulrich Beck ebben a könyvében a „világkockázat-társadalomban” tapasztalható globális veszélyek problémakörét (nemzetközi terrorizmus, pénzpiaci válságok, a klímaváltozás jeleiként felfogható természeti katasztrófák) járja körül.
A nemzetállami intézmények csődöt mondanak a „határokat nem tisztelő” globális veszélyekkel szemben. Az áttekinthetetlenné váló világban a félelem életérzéssé válik, növekszik az elveszett biztonság iránti vágyakozás. A valós és feltételezett globális kockázatokkal és következményeikkel szemben csak egy „kozmopolita reálpolitika” eszközei lehetnek hatékonyak.

Az Ifjúsági korszakváltás c. sorozat keretében a szerző alábbi kötetei jelentek meg:
Beck, U. – Grande, E. (2007): A kozmopolita Európa
Beck, U. (2006): A választás tétje
Beck, U. (2005): Mi a globalizáció?

 

Tér és tudás. Egyetemek, mint tudás-, innovációs- és regionális központok
(Szerkesztették: Krémer András és Matiscsák Attila)
Szeged, 2008, 240p. B5

A kötetben szereplő tanulmányok egyfelől megpróbálnak rávilágítani a felsőoktatás és a társadalmi/gazdasági környezet teremtette szabályszerűségek, vagy éppen szabályszerűtlenségek eredetére, állapotára és következményeire, másfelől különböző szerzői aspektusból, megközelítésből próbálják egyfajta folyamatleíró jelleggel tálcára tenni a társadalmi teret. A tanulmányokon keresztül az olvasó betekintést nyerhet egy mindenki számára látható, de a fejekben mégis rendszertelen ismeretszövevényben létező világba, amely talán szektorfüggetlenül is rámutat Magyarország társadalmi folyamataira, „énképére”, lehetséges fejlődési/fejlesztési irányaira.

Tartalom:
Farkas János: A modern térkutatás alapelvei; Az innováció fogalma és irányzatai; Innovációpolitika és társadalom; Krémer András: Az egyetemek térségfejlesztő hatása; Matiscsák – Krémer: A felsőoktatás és a gazdasági, társadalmi szereplők kapcsolata; Jóna György: A magyarországi munkaerőpiac és felsőoktatás kongruenciája; Győri Ferenc: A tehetségföldrajz hipotetikus koncepciója; Rőfi Mónika: A Debreceni Egyetem regionális szerepe az észak-alföldi régió versenyképességének erősítésében.

 

Jancsák Csaba – Vincze József (szerk.): Üvegház 2 – Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban.
Szeged, 2008, 204p. B5

A kiadvány 30 ifjúsági projektet mutat be a dél-alföldi régió mindhárom megyéjéből, a helyi kezdeményezésektől a megyei, regionális projekteken át egészen a nemzetközi jó gyakorlatokig. Azok a források is igen tarkák, amiket a szervezetek a megvalósítás érdekében felhasználtak, találkozhatunk itt az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram), a GYIA (Gyermek és Ifjúsági Alapprogram), a RIT (Regionális Ifjúsági Tanács), vagy az FLP (Fiatalok Lendületben program) forrásaiból támogatott projekttel. A kiadvány szerkesztését egy nyílt pályázat előzte meg, ahol minden szervezetnek és nem-formális ifjúsági csoportnak lehetősége nyílott részt venni. A kiválasztott pályázatok további finomítás során nyerték el jelenlegi végleges formájukat.

 

Kiss Gábor Ferenc – Haág Zalán (szerk.): Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégióban.
Szeged, 2007, 128p. A/5

A kötet a 2007. március 9–11 között szervezett Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégióban című konferencia anyagát tartalmazza. A konferencia alapgondolatául szolgált, hogy az egy régióban, de eltérő állami keretek között élő tanárok, kulturális szakemberek megismerjék egymást és egymás munkakörülményeit, helyzetét. Ezen keresztül könnyebb lehet a lehetőségek felmérése, a kapcsolattartás- és építés. A konferenciaköteten keresztül ennek a háromnapos együttgondolkodásnak az eredményét ismerheti meg az olvasó.

A kötet szerzői:
Salamon Konrád: Magyarságtudat és történelemtanítás.
Baracsi Levente: „Szűkölködünk nagy mértékben, Segedelem nélkül.” – Helyzetkép az aradi szórványsorsról.
Nagy István: Európából Európába – Pécskai oktatás a XX. században
Viola Lujza: Anyanyelvápolás – identitásmentés.
Dulka Andor: Építkezés és mentés másként.
Jancsák Csaba: A globalizáció és a változó magyar oktatási rendszer az új évezredben.
dr. Pálfi Sándor: Civil szervezetek (lehetséges) szerepe a közoktatásban.
Nagy Margit: A vajdasági magyar oktatás civil szemmel.

 

Ulrich Beck - Edgar Grande: A kozmopolita Európa. Társadalom és politika a második modernitás korában.
Szeged, 2007, 404p. B5

A kozmopolita Európa az utolsó valóban hatékony utópia Európában. Az emberiség történetében valami teljesen új dologról van szó, vagyis egy olyan államképződmény jövőbeli víziójáról, amelynek alapelve a más kultúrájúak elismerése. A szerzők felfogása szerint Európát mint nyitott projektet kell definiálni. „A kozmopolita Európa eszméje szempontjából ez elsőrangú fontosságú. A kozmopolita Európa nemcsak ellenpárja a nemzeti Európának, hanem előfeltételezi is. Nem tudja megszüntetni a nemzeti Európát, belülről kell kozmopolitizálnia. Ebben az értelemben beszélünk nemzeti gyökerű kozmopolitizmusról. Abszolút hiba lenne tehát a nemzeti és a kozmopolita látásmódot két autonóm síknak vagy két egymást kizáró politikai elvnek tekinteni, és egymással szemben kijátszani. Sokkal inkább kell a kozmopolita megközelítést úgy felfogni, mint amely integrálja a nemzetit, és ennek megfelelően kell kifejteni és empirikusan vizsgálni. Más szavakkal: a kozmopolita látásmód változtat és megőriz, megnyitja az egyes nemzetállami társadalmak történetét, jelenét és jövőjét és a nemzetállamok viszonyát egymáshoz (vö. a IV. fejezet).” (Beck-Grande) „Ennek megfelelően – hangsúlyozzák - a kozmopolitizmusnak nemcsak integrálnia kell a különböző nemzeti hagyományokat és normákat, hanem ugyanakkor ki is kell kísérleteznie a másféleség kezelésének különböző modern megközelítéseit. Nemcsak a vagy-vagy, hanem az is-is szemlélet határozza meg viszonyát a kulturális eltérések különböző modern kezelési módjai között.”  Ulrich Beck (1944) a szociológia egyetemi tanára a müncheni Ludwig Maximilians Egyetemen és a London School of Economics-on. Edgar Grande (1956) a politikatudományok egyetemi tanára a müncheni Ludwig Maximilians Egyetemen. E sorozat keretében Beck további kötetei: Mi a globalizáció (2005), A választás tétje (2006).

 

Kádár Péter - Kátai Gábor (szer.): Regionális ifjúsági szolgáltatások 2000-2006.
Szeged, 2006, 126p. B5

Kádár Péter - Kátai Gábor
© Belvedere Meridionale, 2006
KATAI-KADAR__reg_ifj_szolg_2000-2006.pdf

A XXI. század nyitányán jelentős módszertani, tartalmi változások következtek be a magyarországi ifjúságügyben. Települési, térségi, regionális szinten is megjelentek a fiatal korosztályokkal kapcsolatos fejlesztő programok, kezdeményezések. Az Európa Tanács és az Európai Unió régi tagországaihoz hasonló tartalommal és szerkezettel kezdett működni a hazai ifjúsági munka, ifjúságkutatás és ifjúságpolitika. E kötetben a helyi ifjúsági munkát segítő regionális alapú állami intézményrendszer működését, tevékenységét mutatja be a két jeles ifjúságügyi szakértő.

 

Ifjúsági korszakváltás sorozat: Ifjúságszociológia
(Szerk.: Gábor Kálmán – Jancsák Csaba)

Szeged, 2006. 495p. B5

Tartalom: Gábor Kálmán: Fordulat az ifjúságszociológiában. Új kiindulópontok; Margaret Mead: Kultúra és elkötelezettség. A generációk közti új viszonyok a hetevenes években (részletek); Kenneth Keniston: Az elkötelezetlenek. Az elidegenedett fiatalok az amerikai társadalomban; Jürgen Zinnecker: A fiatalok a társadalmi osztályok terében. Új gondolatok egy régi témához; Jürgen Zinnecker: Gyermekkor, ifjúság és szociokulturális változások a német szövetségi köztársaságban; Lynne Chisholm: Élesebb lencse vagy új kamera? Ifjúságkutatás, ifjúság és társadalmi változás Nagy-Britanniában; Phil Cohen: Az ifjúsági probléma újragondolása; Meredith Watts – Jürgen Zinnecker: Ifjúsági kultúra és politika a német fiatalok körében: az ifjúságcentrizmus hatásai; Paul E. Willis; A kábítószerhasználat kulturális jelentése; Michael Brake: „No future” – a nagy-britanniai munkás szubkultúrák és stílusok rövid története; Johanna Wyn – Peter Dwyer: Új irányok az ifjúsági életszakaszok átmeneteinek kutatásában; Claire Wallace: Ifjúság, család, polgárrá válás; Manuela du Bois-Reymond: „Nem akarom még elkötelezni magam”: A fiatalok életfelfogása; Werner Fuchs: Bevezetés. Ifjúság ’81. Életút-elképzelések, mindennapi kultúrák, jövõképek 2. Köt. Életrajzi portrék; Gábor Kálmán – Molnár Péter: Az ifjúsági kultúra korszakváltása (a magyar és a nyugatnémet fiatalok a nyolcvanas években); Gábor Kálmán: Ifjúsági korszakváltás, ifjúsági és politikai kultúra a kelet- és a nyugat-európai fiatalok körében; Gábor Kálmán: Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években; Gábor Kálmán: Társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás; Alapfogalmak és megközelítések.

 

Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeirõl
Szeged, 2006. 168p. B5

A könyv az ifjúsági munka alapösszefüggéseivel kapcsolatban tesz fel kérdéseket, keres és részben ad lehetséges válaszokat. A magyarországi ifjúsági munka ifjúságpolitikai környezetét mutatja be 1971-tol 2005-ig, az ifjúsági törvények és törvénytervezetek, a szervezetek és helyi folyamatok feldolgozásával. A kötetben a közösségi, helyi, nemzeti, összmagyar és európai dimenzió egyaránt megjelenik, továbbá olyan elemek, mint virtuális ifjúsági munka kérdésköre, vagy az emberi jogi nevelés, globális nevelés, mint a nemzetközi munkában kitörési pontoknak számító területek.

 

Ulrich Beck: A választás tétje
Szeged, 2006. 95p. B5

„Ulrich Beck a 2005. évi német választások elott azzal bocsátotta útjára könyvét, annak ellenére, a hogy a kilátások nem fényesek, mégis hasznos lesz, ha az egészet, beleértve a választási harcot és a választás kimenetelét, az eredménybol kiindulva vesszük szemügyre. Azt gondoljuk, hogy Beck könyve néhány hónappal a magyar országgyulési választások után is sokat segíthet a globalizáció és a magyar politika viszonyának értelmezésében, a különbség talán annyi, hogy Magyarországon Gregor Samsát Pató Pálnak hívják…

 

A perifériából a centrumba – Erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után (Szerk: Gábor Kálmán – Veres Valér)
Szeged–Kolozsvár, 2006. 193p. B5

Tartalom: Gábor Kálmán: Bevezetés – A perifériáról a centrumba. Elõzetes hipotézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének az értelmezéséhez; Veres Valér: Az erdélyi fiatalok társadalmi strukturális helyzete és jövõtervezése; Papp Z. Attila: Idõhasználat és iskolai teljesítmény a romániai magyar középiskolai kultúrában; Csata Zsombor: Az iskolázottsági esélyek társadalmi meghatározottsága az erdélyi magyar fiatalok körében; Erdei Itala: Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében; Csata István:Az erdélyi magyar fiatalok értékeirõl ; Nagy (Bernáth) Julianna Krisztina: Vallásosság, de (még) milyen?! Erdélyi magyar fiatalok vallásossága 2001-ben; Veres Valér: Az erdélyi magyar fiatalok nemzeti identitását meghatározó tényezõk.

 

Pászka Imre: A fordított folyamatok struktúrái
Szeged, 2006. 360p.

A kötet Pászka Imre Szociológus az 1990-es években és az ezredforduló táján született írásait foglalja magába, amelyek különböző helyeken íródtak, itthon és külföldön, s különbözõ helyeken is jelentek meg.
A tudástörténet az emberi megismerési folyamatban felhasznált elméleteket, módszereket genetikus megközelítésben vizsgálja, tárgya minden magunkról és másokról elbeszélt tudás, amellyel az ember a történelemben a természeti környezete és saját életvilága támasztotta kérdés-kötegek megoldására kereste, illetve keresi a válaszokat.
A kötet írásai azonban a különbözõ dolgokról tapasztalt és lehetséges tudásokat beszélik el, amelyeket az adott kor lehetõségei, körülményei, a szubjektív szándékok és látásmódok határolnak be, illetve sematizálnak.

 
 

Jancsák Csaba – Tarnay István – Vajda Árpád – Závogyán Magdolna: Dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés 2005.

© Hálózat a Szabad Információért Alapítvány 2005.
da_reg_pdf.pdf

Ulrich Beck: Mi a globalizáció?
Szeged, 2005. 190p B/5

Dr. Ulrick Beck (1944) a szociológia professzora a müncheni Ludwig Maximilian Egyetemen és a London School of Economics-on. Hannoverben nott fel, miután a szülei Nyugat-Németországba költöztek. Érettségi után eloször Freiburgban jogot tanult, majd ösztöndíjjal szociológiát, filozófiát, pszichológiát és politika-tudományokat hallgatott a müncheni egyetemen. Egyetemi tanulmányait 1972-ben fejezte be és 7 évvel késobb habilitált szociológiából. Felesége Elisabeth Beck-Gernsheim, akivel több munkát közösen írt. Ulrich Beck gazdag alkotói munkásságát 2005-ben Schader-díjjal ismerték el Németországban. (A darmstadti Stader-Alapítvány a társadalomtudományok és a gyakorlat közötti párbeszédet támogatja.) Ezt a magas rangú (és legmagasabb összeggel - 15.000 euro - járó) díjat évente egy olyan társadalomtudósnak adják, aki az elméleti kutatásai mellett a gyakorlatban is erofeszítéseket tesz az aktuális társadalmi problémák megoldásáért. A díjat megítélo kuratórium Ulrich Beck "világszerte elismert jelentos tudományos, és társadalmi tevékenységét, és a széles közönségnek is szóló, nagyszeru tudományos publikációit" jutalmazta.

 

Gábor Kálmán: fesztiválok ifjúsága és a drog
Szeged, 2005. 88p B/5

© Belvedere Meridionale 2005.
fesztivalok_ifjusaga.pdf

Tartalom: Gábor Kálmán: Sziget-kutatások 2000-2004; Gábor Kálmán: A fiatalok veszélyeztetettsége. Feszültségoldó technikák használata; Jancsák Csaba - Tarnay István: Fesztiválok ifjúsága és a drog - grafikonok; Király Erzsébet: „Szóval nem látom értelmét, hogy miért hagyjam abba…” – interjú

 

Ifjúsági korszakváltás - Ifjúság az új évezredben (tanulmánykötet)
Szeged, 2004. 373p B/5

(Adobe PDF dokumentumok, 175 + 198 oldal, 1 314 321 + 547 440 bájt)
© Belvedere Meridionale 2004.
ifjusagi_korszakv.pdf

Tartalom: Csákó Mihály: Ifjúság egy áttagolódó társadalomban; Hrubos Ildikó: Mobilitás Európában; Lukács Péter: A felsőoktatás expanziója; Somlai Péter: Család és ifjúság; Gábor Kálmán: Globalizáció és ifjúsági korszakváltás; Tóth Olga: Férfiak és nők különbsége; Murányi István: Identitás, nemzeti identitás; H. Sas Judit: Elképzelt családok; Boreczky Ágnes: Család(történetek) és életutak; Szapu Magda: A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportkultúrák; Horkai Anita: Screenagerek. Kultúrák közötti kommunikáció az iskolában; Vidra Anikó: Fiatalok térhasználata; Jancsák Csaba - Matiscsák Attila:
A hallgatói mozgalmak és az önkormányzatiság a '80-as, '90-es években; Szűcs Norbert:
A cigányokkal kapcsolatos társadalmi távolság mértéke a szegedi középiskolás fiatalok körében.

 

A látóhatár mögött (tanulmánykötet)
Szeged, 2004. 222p. A/5

Tartalom: Héjjas Barbara: A fiatalok társadalomképe dalszövegek tükrében; Nagy Gábor Dániel: Politikai pártpreferenciák és szavazótáborok Szegeden, 2000-ben és 2001-ben; Nagy Terézia: Kapcsolatháló-elemzés egy szegedi hajléktalan csoportban; Szűcs Norbert: Az Óperenciás-tengeren is túl... Magyar au-pairek Nyugat Európában és az Egyesült Államokban; Szűcs Norbert: A cigányokkal kapcsolatos társadalmi távolság mértéke a szegedi lakosság körében.

 

Kisebbségszociológia (tanulmánykötet)
Szeged, 2003. 144p. A/5

Tartalom: Nagy Terézia: Az ifjúsági szubkultúrák az ezredfordulón; Baranyai Klára - Komáromi Zsuzsa: Szexuális kisebbségek; Nagy Gábor Dániel: Szociológiai elemzések, főbb kutatások, elméleti alapvetések a magyar zsidóság helyzetéről 1990-től napjainkig; Szűcs Norbert: A cigányság szociológiai szakirodalma a rendszerváltás utáni Magyarországon; Nagy Judit - Varga András: A határon túli magyarok szociológiai szakirodalma a rendszerváltás utáni Magyarországon

 

Gábor Kálmán - Kabai Imre - Matiscsák Attila: Információs társadalom és az ifjúság
Szeged, 2003. 54p. B/5

A tanulmánykötet elsősorban a 15-29 éves fiatalok kommunikációs szokásait próbálja bemutatni és tényszerű közelségbe hozni. Olyan stratégia pontokra mutat rá, amely mentén az info-kommunikációs rendszer felépülhet, bemutatja a fiatalok számítógép és Internet használati szokásait több korcsoportra lebontva, tényszerűen értékelve.

 

Gábor Kálmán: Győr-Moson-Soprom megyei 15-29 éves fiatalok,
Szeged, 2002

A neves ifjúságkutató, az Oktatáskutató Intézet munkatársa 55 grafikonnal és 11 táblázattal gazdagított kötetével első alkalommal kerül ilyen témájú kutatás kiadásra. A kutatás fontos tanulságokkal szolgál mind a prosperáló mind a válságtérségekben élő fiatalok problémáinak megértéséhez, végső soron pedig az ország egészében megfigyelhető társadalmi jelenségek értelmezéséhez.

 

Társadalmi átalakulás és ifjúság - A szabadság mint esély?
Szeged, 2000

A kötet az azonos címmel Budapesten rendezett tudományos konferencia írott változata, érinti a mai magyar ifjúságkutatás legfontosabb kérdéseit (felsőoktatás, pályakezdés, szenvedélybetegségek, fiatalkori bűnözés stb.).

 

Gábor Kálmán: A középosztály szigete.
Szeged, 2000

© Belvedere Meridionale 2000.
kozeposztaly_szigete.pdf

A szociológus a Pepsi Szigetről készített alapos, fotókkal és grafikonokkal gazdagon illusztrált tanulmánya.

 

Kálmán Gábor: The Island of The Middle Class / Die Insel der Mittelklasse.
Szeged, 2001

A középosztály szigete című könyv angol illetve német nyelvű fordítása.

 

Az oldal tetejére