> Köteteink > Belvedere Segédkönyvtár

Belvedere Segédkönyvtár
ISSN 1585-1540

T. Horváth Ágnes: A Római birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada.
Szeged, 2002. 280p. A/4

T. Horváth Ágnes könyvében a történettudomány és a filológia kutatásmódszertana szerint dolgozza fel a témát. A szerzőt e munka során nem kifejezetten a már igen részletesen kutatott és bemutatott római levélirodalom érdekelte, hanem a levelezési gyakorlat maga, melyből a kultúra és annak hatásainak, hatókörének jellemző mozzanataira következtet úgy, hogy alapmérceként a levelezés időbeliségére, intenzitására és területi leképeződésére koncentrál.
A munka alapja egy áttekintő adatbázis, melynek része a térképtár és a névjegyzék a kötet igen értékes részei. A szerzőnek a latin kultúra iránti kötődését jelzi, hogy a tárgyalt személyeket képi formában (metszet és szobor reprodukciók) is megjeleníti.

Cicero: A jóslásról.(ford. és jegyz. Hoffmann Zsuzsanna) Szeged, 2001, 2005. 159p. A/5

Az ókori Róma híres gondolkodójának műve alapítványunknál jelent meg először magyar nyelven. A kötetben Cicero ismerteti, szembeállítja egymással a különböző görög filozófiai irányzatoknak a jóslásra vonatkozó nézeteit, a jóslatkérés különféle módozatait. A fordításhoz a Hoffmann Zsuzsa magyarázó jegyzeteket, névmutatót készített és az utószóban röviden értékeli Cicero munkásságát.

Karácsonyi Béla: Retroversio - Latin grammatika a gyakorlatban.
Szeged, 2000. 253p. A/5

A neves professzor posztumusz munkája a latin nyelv mélyebb elsajátítását, gyakorlását segíti, a latin grammatika alapkérdéseit világítja meg a gyakorlat oldaláról, tematikus rendben. A gyujtemény, amely több mint háromezer mondatpárból áll, tartalmazza a copula,
a congruentia, a casus obliquusok, a praepostiós s a különféle nominális szerkezetek használatát.

Dér Terézia-Nótári Tamás: Exemplaria Graeca - Ógörög példamondatok latin és magyar fordítással.
Szeged, 1999

Neves ókori görög filozófusok, államférfiak és írók szállóigévé vált gondolatait tartalmazza a könyv. Szórakoztató olvasmány a laikus érdeklődő számára is.

Az oldal tetejére